រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្រ្តីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងមន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខណ្ឌ និងខេត្ត បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០១៩។ គម្រោងដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺ គម្រោងចាក់សាបសួនច្បារមុខមន្ទីរទេសចរណ៍ គម្រោងផ្លូវបេតុង ភូមិ១ ស្មាច់មានជ័យ និងគម្រោង សាងសង់ច្រកចេញចូលតែមួយ ស្រុកមណ្ឌលសីមា។

មន្រ្តីបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងមន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខណ្ឌ និងខេត្ត បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០១៩។ គម្រោងដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺ គម្រោងចាក់សាបសួនច្បារមុខមន្ទីរទេសចរណ៍ គម្រោងផ្លូវបេតុង ភូមិ១ ស្មាច់មានជ័យ និងគម្រោង សាងសង់ច្រកចេញចូលតែមួយ ស្រុកមណ្ឌលសីមា។

អត្ថបទទាក់ទង