រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក គង់ មិនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុករួមការិយាល័យកសិ.ឧស្សាហកម្ម លោក ញឹម សារុន អនុប្រធានការិយាល័យកៅស៊ូ និងលោកប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន រួមសហការជាមួយអង្គារសង្គ្រោះកុមារខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE របស់គម្រោងស្ទៀរបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសុវត្តិភាព និងប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ជី ថ្នាំ កសិកម្មដល់កសិករ នៅភូមិប្រទាល ឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ដែលមានប្រជាកសិករចូលរួមប្រមាណ ១៩ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់។

លោក គង់ មិនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុករួមការិយាល័យកសិ.ឧស្សាហកម្ម លោក ញឹម សារុន អនុប្រធានការិយាល័យកៅស៊ូ និងលោកប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន រួមសហការជាមួយអង្គារសង្គ្រោះកុមារខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE របស់គម្រោងស្ទៀរបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសុវត្តិភាព និងប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ជី ថ្នាំ កសិកម្មដល់កសិករ នៅភូមិប្រទាល ឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ដែលមានប្រជាកសិករចូលរួមប្រមាណ ១៩ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់ ។ ជាលទ្ធផលទទួលបានដោយពួកគាត់ពេញចិត្ត នឹងចូលរួម ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ដោយមេរៀននេះគឺការផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ជី ថ្នាំ កសិកម្មសព្វថ្ងៃ នឹងជួយជំរុញបន្ថែមការយល់ដឹង ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់ប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម។

អត្ថបទទាក់ទង