រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឃុំពាមក្រសោប មានប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្ភាសន៍ នីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ – ភូមិ២ ដាក់ពាក្យ ០៣គ្រួសារ សម្ភាសន៍ ០៣គ្រួសារ អនុម័ត ០៣គ្រួសា ។

ថ្ងៃអង្គារ ២រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឃុំពាមក្រសោប មានប្រជា ពលរដ្ឋមកដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្ភាសន៍ នីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ

  • ភូមិ២ ដាក់ពាក្យ ០៣គ្រួសារ សម្ភាសន៍ ០៣គ្រួសារ អនុម័ត ០៣គ្រួសា ។

អត្ថបទទាក់ទង