រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្រ្តី និងកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល ប្រចាំខែសីហា

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្រ្តី និងកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ ព្រមទាំងពិនិត្យលទ្ឋផលការងារ ប្រចាំខែសីហា និងបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា ជាមួយនិងការលើកផែនការសម្រាប់អនុវត្តនាខែបន្ត

អត្ថបទទាក់ទង