រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង ទទួលជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ជាមួយប្រតិភូនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង ទទួលជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ជាមួយប្រតិភូនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
ប្រភព : សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង