រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្ស ការវិនិយោគ និងលើកកម្ពស់សោភណភាពនគរូបនីយកម្ម នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (៥. ន. ស.) និង គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា(គ.អ.ធ.ក.) សហការជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ កម្ពុជា (គ.ស.ក.) និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា(ស.ស.យ.ក.) សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ស្ថាបត្យករ វិស្វករ នគរូបនីយករ នីតិបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកវិជ្ជាជីវៈរចនា និងនិស្សិតស្ថាបត្យកម្មឬវិស្វកម្ម ទាំងនៅក្របខណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងប្លង់នគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង ក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ” ។

សេចក្តីជូនដំណឹង
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្ស ការវិនិយោគ និងលើកកម្ពស់សោភណភាពនគរូបនីយកម្ម នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (៥. ន. ស.) និង គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា(គ.អ.ធ.ក.) សហការជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ កម្ពុជា (គ.ស.ក.) និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា(ស.ស.យ.ក.) សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ស្ថាបត្យករ វិស្វករ នគរូបនីយករ នីតិបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកវិជ្ជាជីវៈរចនា និងនិស្សិតស្ថាបត្យកម្មឬវិស្វកម្ម ទាំងនៅក្របខណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរចនាគម្រោងប្លង់នគរូបនីយកម្មតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង ក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជា មាតុភូមិខ្ញុំ ទីក្រុងខ្ញុំ ឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំ” ។

អត្ថបទទាក់ទង