រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំទាំង៦ ចុះសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀន ចុះធ្វើការងារនគរបាលនិងសហគមន៍ សប្ដាហ៍ទី១

កម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំទាំង៦ ចុះសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀន ចុះធ្វើការងារនគរបាលនិងសហគមន៍ សប្ដាហ៍ទី១ និងចុះល្បាតនៅតាមមូលដ្ឋាន។

អត្ថបទទាក់ទង