រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុកស្រែអំបិល អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំស្ដីពីការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុប្រគល់ ទទួល នូវអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញការវៀតណាម ដែលពលីក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរុករកជីកគាស់ក្នុងរដូវប្រាំង ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំស្ដីពីការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុប្រគល់ ទទួល នូវអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញការវៀតណាម ដែលពលីក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរុករកជីកគាស់ក្នុងរដូវប្រាំង ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤ នៅសាលាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង