រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចម្រុះថ្នាក់ខេត្ត ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ សម្រាប់ជួយសម្របសម្រួល និងសម្រេច ពាក់ព័ន្ធគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដុតឧស្ម័នអានុភាព ៨០០ មេហ្គាវ៉ាត់ របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចម្រុះថ្នាក់ខេត្ត ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ សម្រាប់ជួយសម្របសម្រួល និងសម្រេច ពាក់ព័ន្ធគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដុតឧស្ម័នអានុភាព ៨០០ មេហ្គាវ៉ាត់ របស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង