រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ រៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្រោមងធិបតីភាពលោក ស៊ុន ឃៀន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ រៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្រោមងធិបតីភាពលោក ស៊ុន ឃៀន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នៅសាលាឃុំជីខលើ។

អត្ថបទទាក់ទង