រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក នី សារឹម ជំទប់ទី១ ឃុំស្រែអំបិល តំណាងលោក កែវ សុខ មេឃុំស្រែអំបិល ដឹកនាំក្រុមការងារឃុំ និងមេភូមិវាលជើង ចុះផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប័ណ្ណក្រីក្រ និងអ្នកមិនមានប័ណ្ណ

លោក នី សារឹម ជំទប់ទី១ ឃុំស្រែអំបិល តំណាងលោក កែវ សុខ មេឃុំស្រែអំបិល ដឹកនាំក្រុមការងារឃុំ និងមេភូមិវាលជើង ចុះផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប័ណ្ណក្រីក្រ និងអ្នកមិនមានប័ណ្ណ ស្ថិតនៅសាលាបុណ្យភូមិវាលជើង អំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសនៅខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង