រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចាត់ក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលស្រុក ចុះពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តមូលនិធិគាំទ្រការផ្ដល់សេវាឃុំ សង្កាត់ ដល់ក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលឃុំបឹងព្រាវ និងក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចាត់ក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលស្រុក ចុះពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តមូលនិធិគាំទ្រការផ្ដល់សេវាឃុំ សង្កាត់ ដល់ក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលឃុំបឹងព្រាវ និងក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ នៅសាលាឃុំបឹងព្រាវ។

អត្ថបទទាក់ទង