រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្តីទីស្រុកស្រែអំបិល ចាត់លោក លាស់ ប៉ូលីវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីទទួលបានការព្រមព្រៀងដោយសេរីជាមុន និងមានព័តមានគ្រប់គ្រាន់(អេហ្វពីក)នៃគម្រោងរេដបូកជួរភ្នំក្រវាញ

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្តីទី ចាត់លោក លាស់ ប៉ូលីវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីទទួលបានការព្រមព្រៀងដោយសេរីជាមុន និងមានព័តមានគ្រប់គ្រាន់(អេហ្វពីក)នៃគម្រោងរេដបូកជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង នៅវត្តទ័ពជាង ភូមិបាក់អង្រុត ឃុំដងពែង។

អត្ថបទទាក់ទង