រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្ដីទីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីពិនិត្យរៀបចំ ស្នើសុំការកែសំសម្រួលព្រំប្រទល់ឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្ដីទី អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីពិនិត្យរៀបចំ ស្នើសុំការកែសំសម្រួលព្រំប្រទល់ឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង នៅសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង