រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក មន្ត្រីរាជាការសាលាស្រុក និងឃុំទាំង៦ នៃស្រុក ចូលរួមថវិការក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់”

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក មន្ត្រីរាជាការសាលាស្រុក និងឃុំទាំង៦ នៃស្រុក ចូលរួមថវិការក្នុងយុទ្ធនាការ "១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់" ឆ្នាំ២០២៤ របស់មូលនិធិគន្ធបុផ្ផាកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង