រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

យុទ្ធនាការ ១ម៉ឺនរៀល ទទួលការចូលរួមបរិច្ចាគពីសប្បុរសជន តាមរយៈ QR Code ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ សាលាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមជាថវិកា តាមរយៈយុទ្ធនាការ ក្នុងមូលនិធិគន្ធបុប្ផា

យុទ្ធនាការ ១ម៉ឺនរៀល ទទួលការចូលរួមបរិច្ចាគពីសប្បុរសជន តាមរយៈ QR Code ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ សាលាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមជាថវិកា តាមរយៈយុទ្ធនាការ ក្នុងមូលនិធិគន្ធបុប្ផា

អត្ថបទទាក់ទង