រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សៀង សុទ្ធមង្គល អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRMIS)ផ្សាភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវ:ជាប្រចាំ (HRCPD)

លោក សៀង សុទ្ធមង្គល អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRMIS) ផ្សាភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវ:ជាប្រចាំ (HRCPD) នៅអគារធនធាន នៃវិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង