រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក វរសេនីយ៍ទោ ស៊ំ ហ៊ំ អធិការរង ទទួលផ្នែកកិច្ចការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះពន្យល់បង្ហាញបន្ថែមនូវការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងព្រាវ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជីខលើ

លោក វរសេនីយ៍ទោ ស៊ំ ហ៊ំ អធិការរង ទទួលផ្នែកកិច្ចការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះពន្យល់បង្ហាញបន្ថែមនូវការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងព្រាវ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជីខលើ។

អត្ថបទទាក់ទង