រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងវិវាទដីធ្លីមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងវិវាទដីធ្លីមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង