រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ទទួលបានពានរង្វាន់លេខ ១ ជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គំរូកំរិត២(CPA2) នៅឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយនឹងទទួលបានសមិទ្ធិផលថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ទទួលបានពានរង្វាន់លេខ ១ ជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គំរូកំរិត២(CPA2) នៅឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយនឹងទទួលបានសមិទ្ធិផលថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់។

អត្ថបទទាក់ទង