រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយស្តីពីអនាម័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចសម្រាប់អាជីវកម្មវិថីម្ហូបអាហារក្រុងខេមរភូមិន្ទរបស់មន្ទីរទេសចរណ៍

ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុងបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយស្តីពី អនាម័យ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច សម្រាប់អាជីវកម្មវិថីម្ហូបអាហារ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ក្រោមអធិបតីភាព លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង