មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ WordPress មាន​បញ្ហា៖ [Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '73' WHERE `post_id` = 460812 AND `meta_key` = 'post_views_count'

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានសហការជាមួយ កម្លំាងប៉ុស្ដិ៍នគរបាល មេភូមិបានទៀត និងមេភូមិតាធង បានចុះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់សត្វគោ ក្របី បានចំនួន៣១គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិបានទៀត ឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤ រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានសហការជាមួយ កម្លំាងប៉ុស្ដិ៍នគរបាល មេភូមិបានទៀត និងមេភូមិតាធង បានចុះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់សត្វគោ ក្របី បានចំនួន៣១គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិបានទៀត ឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង