រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្រែអំបិល និងលោក អន មករា បានចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបង្រៀនអក្ខរកម្ម អក្ខរកម្មសមូលបឋមសិក្សា អក្ខរកម្មមធ្យមសិក្សា គ្រូបង្រៀនមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ គណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ ដោយមានការចូលរួមពីលោក លី បូរិន ប្រធានការិយាល័យក្របខណ្ឌ និងបណ្តុះបណ្តាល នៃមន្ទីមុខងារសាធារណ:ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្រែអំបិល និងលោក អន មករា បានចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបង្រៀនអក្ខរកម្ម អក្ខរកម្មសមូលបឋមសិក្សា អក្ខរកម្មមធ្យមសិក្សា គ្រូបង្រៀនមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ គណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ ដោយមានការចូលរួមពីលោក លី បូរិន ប្រធានការិយាល័យក្របខណ្ឌ និងបណ្តុះបណ្តាល នៃមន្ទីមុខងារសាធារណ:ខេត្តកោះកុង នៅការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក។

ប្រភពៈ វឿន រិទ្ធី

អត្ថបទទាក់ទង