រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

បុណ្យឆ្នេរ តារាសាគរ ខេត្តកោះកុង មកស្គាល់ តំបន់នីមួយៗ នៃ បុណ្យឆ្នេរ – Beach Festival ! ថ្ងៃទី០៨ និង ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឆ្នេរពេជ្រ តំបន់តារាសាគរ ខេត្ដកោះកុង

បុណ្យឆ្នេរ តារាសាគរ ខេត្តកោះកុង ???? ⚓️
មកស្គាល់ តំបន់នីមួយៗ នៃ បុណ្យឆ្នេរ - Beach Festival!

???? តំបន់រោងភាពយន្ដ ???? តំបន់វេហាស៍ ????‍♀️ តំបន់កម្សាន្ត ???? តំបន់រណ្ដំចិត្ដ ???? តំបន់ត្រជាក់ចិត្ដ ???? តំបន់សម្រាកកាយា ???? តំបន់អនុស្សាវរីយ៍

ℹ️ ព័ត៌មានទូទៅ៖
???? ថ្ងៃទី០៨ និង ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
???? ឆ្នេរពេជ្រ តំបន់តារាសាគរ, ខេត្ដកោះកុង


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមក៖
ចូលរួមក្រុម LIVE. Telegram: https://t.me/livecambodia

អត្ថបទទាក់ទង