រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពក្រុមការងារ ចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្រុម១ បន្តចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុង ភូមិជំនាប់ ឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរ ដនសស ខេត្តកោះកុង សូមសកម្មភាពក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្រុម១ បន្តចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិជំនាប់ ឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។ស

អត្ថបទទាក់ទង