រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ពេជ្រ ឆលួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកថ្មបាំង លោកស្រី អុល បញ្ញា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងលោក ឈឺន ភស្តារ នាយករងរដ្ឋបាល បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក លោកស្រីចំនួន ១០០.០០០ រៀល រយៈពេល៥ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែ កញ្ញាឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19

ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ លោក ពេជ្រ ឆលួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក លោកស្រី អុល បញ្ញា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងលោក ឈឺន ភស្តារ នាយករងរដ្ឋបាលស្រុក បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក លោកស្រី ចំនួន ១០០.០០០ រៀល (មួយរយពាន់រៀលគត់) ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងកូវិដ១៩ សម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង