រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមអញ្ចើញចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងទីតាំងសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងថ្ងៃនេះ ទី២១ និង ថ្ងៃស្អែក ២២ តុលា ២០២៣ ចែកសៀវភៅជូន ៥ នាក់ និងប្រេងកូឡាជូន ២០នាក់ ដោយមិនគិតប្រាក់

សូមអញ្ចើញចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងទីតាំងសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងថ្ងៃនេះ ទី២១ និង ថ្ងៃស្អែក ២២ តុលា ២០២៣ ចែកសៀវភៅជូន ៥ នាក់ និងប្រេងកូឡាជូន ២០នាក់ ដោយមិនគិតប្រាក់

អត្ថបទទាក់ទង