រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យារួមមាន សន្តិសុខ និង ភ្នាក់ងារអនាម័យ ជាច្រើនរូប

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យារួមមាន សន្តិសុខ និង ភ្នាក់ងារអនាម័យ ជាច្រើនរូប

អត្ថបទទាក់ទង