រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើជាសេនាធិការជូនលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើជាសេនាធិការជូនលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

អត្ថបទទាក់ទង