រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ប៉ុល ចន្ថា អនុប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង និងលោក ស្រុិន ពុទ្ឋី ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ព្រមទាំងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ បានចុះសិក្សាទីតាំងប្រព័ន្ឋចែកចាយទឹកសហគមន៍ នៅភូមិជ្រោយប្រស់ ឃំុជ្រោយប្រស់ ស្រុកកោះកុង។

លោក ប៉ុល ចន្ថា អនុប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង និងលោក ស្រុិន ពុទ្ឋី ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ព្រមទាំងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ បានចុះសិក្សាទីតាំងប្រព័ន្ឋចែកចាយទឹកសហគមន៍ នៅភូមិជ្រោយប្រស់ ឃំុជ្រោយប្រស់ ស្រុកកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង