រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អន​ ដាវុធ​ ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត ទទួលស្វាគមន៍តំណាងក្រុមហ៊ុន​ អុី&អេ​ ខនសាល់ធេន ជួបពិគ្រោះយោបល់ និងប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលទេសចរណ៍​ “តារាសាគរ-ឈូងសមុទ្រវែង”

លោក អន​ ដាវុធ​ ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត ទទួលស្វាគមន៍តំណាងក្រុមហ៊ុន​ អុី&អេ​ ខនសាល់ធេន ជួបពិគ្រោះយោបល់ និងប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលទេសចរណ៍​ "តារាសាគរ-ឈូងសមុទ្រវែង"របស់គ្រប់ហ៊ុន​ ហ្សេងហេង​ (ខេមបូឌា)​។

ប្រភព : មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង