រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុម៉ា ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី ផល សុជាតិ ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវ សរ ស៊ីមអុីម ប្រធាន គ.ក.ស.ក ខេត្ត លោកជំទាវ អោម អេម អនុប្រធាន គ.ក.ស.ក និងសមាជិក គ.ក.ស.ក ស្រុក សរុប ១៧ នាក់ ស្រី ៦ នាក់។

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុម៉ា ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី ផល សុជាតិ ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវ សរ ស៊ីមអុីម ប្រធាន គ.ក.ស.ក ខេត្ត
លោកជំទាវ អោម អេម អនុប្រធាន គ.ក.ស.ក និងសមាជិក គ.ក.ស.ក ស្រុក សរុប ១៧ នាក់ ស្រី ៦ នាក់។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង