រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ស្រុកថ្មបាំង បានបើកកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមការដឹកនាំដោយ លោកស្រី ង៉ែត ចិន្តា អនុប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក ដោយមានសមាសភាពចូលរួម ១៥ នាក់ ស្រី ៧ នាក់។

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ស្រុកថ្មបាំង បានបើកកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមការដឹកនាំដោយ លោកស្រី ង៉ែត ចិន្តា អនុប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក ដោយមានសមាសភាពចូលរួម ១៥ នាក់ ស្រី ៧ នាក់។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង