រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Online)​ លើផ្នែកទ្រឹស្តី និងដៃចង្កូត នៅមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង។

សកម្មភាពប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Online)​ លើផ្នែកទ្រឹស្តី និងដៃចង្កូត នៅមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង