រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយអង្គការជប៉ុន-អាស៊ីវើក ដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួន ក្នុងសកម្មភាពផ្តល់អំណោយ ជាសម្លៀកបំពាក់ ដល់គ្រួសារក្រីក្រ ចែកសៀវភៅ និងសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស តាមសាលាបថមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ផ្តល់បង្គន់អនាម័យ ដល់សាលារៀន សាលាឃុំ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាល នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល និងអប់រំលើវិស័យសាសនា នៅតាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តកោះកុង។

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយអង្គការជប៉ុន-អាស៊ីវើក ដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួន ក្នុងសកម្មភាពផ្តល់អំណោយ ជាសម្លៀកបំពាក់ ដល់គ្រួសារក្រីក្រ ចែកសៀវភៅ និងសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស តាមសាលាបថមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ផ្តល់បង្គន់អនាម័យ ដល់សាលារៀន សាលាឃុំ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាល នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល និងអប់រំលើវិស័យសាសនា នៅតាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង