រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី អែម សុធារ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម និងរុក្ខប្រមាញ់ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពី ខណ្ឌទាំង២ លោក លោស្រី ប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្ត្រីការិយាល័យក្រោមឱវាទមន្ទីរ ចំនួន ១៥ រូប មានអ្នកចូលរួមចំនួន ២០ នាក់ ស្រី ០៥ នាក់។

លោកស្រី អែម សុធារ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម និងរុក្ខប្រមាញ់ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពី ខណ្ឌទាំង២ លោក លោស្រី ប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្ត្រីការិយាល័យក្រោមឱវាទមន្ទីរ ចំនួន ១៥ រូប មានអ្នកចូលរួមចំនួន ២០ នាក់ ស្រី ០៥ នាក់។
ប្រភព : មន្ទីរកសិកម្ម និងរុក្ខប្រមាញ់ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង