រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញតំឡើងម៉ាសុីនស្កេនកំដៅ តំណាងក្រសួងសុខាភិបាល សហការ ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម បានតំឡើងម៉ាសុីនស្កេនពិនិត្យកំដៅ និងពន្យល់បង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាសុីន នៅទីតាំងចត្តាឡីស័កច្រកចាំយាម ដើម្បីពិនិត្យសំគាល់មើលកំដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រួលដល់ការពិនិត្យកំដៅខុសពីធម្មតា ជាសញ្ញាសង្ស័យទាក់ទងនឹងជំងឺរលាកសួត បង្កមកពីវីរូសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (2019-nCoV)។

មន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញតំឡើងម៉ាសុីនស្កេនកំដៅ តំណាងក្រសួងសុខាភិបាល សហការ ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម បានតំឡើងម៉ាសុីនស្កេនពិនិត្យកំដៅ និងពន្យល់បង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាសុីន នៅទីតាំងចត្តាឡីស័កច្រកចាំយាម ដើម្បីពិនិត្យសំគាល់មើលកំដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រួលដល់ការពិនិត្យកំដៅខុសពីធម្មតា ជាសញ្ញាសង្ស័យទាក់ទងនឹងជំងឺរលាកសួត បង្កមកពីវីរូសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (2019-nCoV)។
ប្រភព : មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង