រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឡាង គីរី អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង និងមន្រ្តីក្រោមឱវាទមន្ទីរ ចំនួន ១២ នាក់ ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាពីតម្រូវការ និងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក ហេង ប៊ុននី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅសាលប្រជុំមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត មានអ្នកចូលរួម ១៦ នាក់ ស្រី ០៤ នាក់។

លោក ឡាង គីរី អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង និងមន្រ្តីក្រោមឱវាទមន្ទីរ ចំនួន ១២ នាក់ ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាពីតម្រូវការ និងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក ហេង ប៊ុននី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅសាលប្រជុំមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត មានអ្នកចូលរួម ១៦ នាក់ ស្រី ០៤ នាក់។
ប្រភព : មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង