រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះទារក ដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ និងអង្គការ KOFIH ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះទារក ដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ និងអង្គការ KOFIH ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃចន្ទ ៦ រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
November 14, 2022

បន្ទាប់ពីបានឧបត្ថម្ភការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះទារកទើបកើតដល់មន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសង្គ្រោះទារកទើបកើត អស់រយៈពេល៦ខែកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ អង្គការKOFIH បានឧបត្ថម្ភ ឧបករណ៍ សម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់សង្គ្រោះទារកទើបកើតមួយចំនួនដល់មន្ទីរពេទ្យ និងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ បណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ សម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យទាំងនោះដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង។
ក្រៅពីក្រសួងសុខាភិបាល ការចូលរួមចំណែកពីអង្កការដៃគូរ និងស្បុរសជននានាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលឱ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស ទាំងធនធានមនុស្ស និងធនធានសម្ភារៈគឺជាការចូលរួមណែកដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាន។

អត្ថបទទាក់ទង