រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ផូ ប៊ុនធឿន នាយកសាលាវិទ្យាល័យកោះកុង បានផ្តល់ម៉ាស់ជូនសិស្ស ចំនួន ១,៦០០នាក់ ដើម្បីការពារជម្ងឺរលាកសួត វីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ដែលជាប្រភេទជម្ងឺឆ្លង នៅវិទ្យាល័យកោះកុង

លោក ផូ ប៊ុនធឿន នាយកសាលាវិទ្យាល័យកោះកុង បានផ្តល់ម៉ាស់ជូនសិស្ស ចំនួន ១,៦០០នាក់ ដើម្បីការពារជម្ងឺរលាកសួត វីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ដែលជាប្រភេទជម្ងឺឆ្លង នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង