រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុុកបូទុមសាគរ រៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលស្រុកបូទុមសាគរ ស្តីពីការរៀបចំមន្ត្រីសំរាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យនៅថ្នាក់ស្រុក ដឹកនាំដោយ លោក ហាក់ ឡេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក

រដ្ឋបាលស្រុុកបូទុមសាគរ រៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលស្រុកបូទុមសាគរ ស្តីពីការរៀបចំមន្ត្រីសំរាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យនៅថ្នាក់ស្រុក ដឹកនាំដោយ លោក ហាក់ ឡេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក។

អត្ថបទទាក់ទង