រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីចែករង្វាន់ សិស្សពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ និងចែកអាហាររូបករណ៍ ដែលមានការចូលរួមពីមាតាបិតាសិស្សជាច្រើននាក់ នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីចែករង្វាន់ សិស្សពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ និងចែកអាហាររូបករណ៍ ដែលមានការចូលរួមពីមាតាបិតាសិស្សជាច្រើននាក់ នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា។

អត្ថបទទាក់ទង