រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលស្រុក ស្តីពីសមាហរណកម្មបុគ្គលិក ដែលកំពុងបំរើការងារនៅរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង និងការិយាល័យជំនាញជំុវិញស្រុក ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី នៃរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាពលោក ជា សូវី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ដោយសមាសភាពចូលរួម លោកស្រី អិុន សុភី លោក សុខ ភិរម្យ អភិបាលរងស្រុក លោក ហួត សារឹម នាយករដ្ឋបាលស្រុក។

រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលស្រុក ស្តីពីសមាហរណកម្មបុគ្គលិក ដែលកំពុងបំរើការងារនៅរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង និងការិយាល័យជំនាញជំុវិញស្រុក ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី នៃរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាពលោក ជា សូវី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ដោយសមាសភាពចូលរួម លោកស្រី អិុន សុភី លោក សុខ ភិរម្យ អភិបាលរងស្រុក លោក ហួត សារឹម នាយករដ្ឋបាលស្រុក។

អត្ថបទទាក់ទង