រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក គង់ មិនា អនុប្រធានការិយាល័យ កសិ.ឧស្សាហកម្ម អនុប្រធាន និងមន្ត្រីការិយាល័យកសិកម្មស្រុកបូទុមសាគរ និងរួមសហការជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ Save The Children, អង្គការ IDE របស់គម្រោង STEER បានចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី ដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើស កសិករគោលដៅរបស់គម្រោងស្ទៀង (STEER)

លោក គង់ មិនា អនុប្រធានការិយាល័យ កសិ.ឧស្សាហកម្ម អនុប្រធាន និងមន្ត្រីការិយាល័យកសិកម្មស្រុកបូទុមសាគរ និងរួមសហការជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ Save The Children, អង្គការ IDE របស់គម្រោង STEER បានចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី ដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើស កសិករគោលដៅរបស់គម្រោងស្ទៀង (STEER) ដែលធ្វើឡើងនៅភូមិតំកន់ ឃុំកណ្ដោល ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង