រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាត និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១ របស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ នៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាត និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១ របស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

អត្ថបទទាក់ទង