រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សំ សមអុល អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកកោះកុង បានចុះណែនាំលើការបំពេញឧបករណ៍ ពិនិត្យតាមដាន ស្វ័យវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី

លោក សំ សមអុល អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកកោះកុង និងក្រុមការងារក្រោមឱវាទការិយាល័យ បានចុះណែនាំលើការបំពេញឧបករណ៍ ពិនិត្យតាមដាន ស្វ័យវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី ការរៀបចំរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងបរិស្ថាន នៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធអាវឡាតាន់។

អត្ថបទទាក់ទង