រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំកោះស្តេច ស្រុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប្រចខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋបាលឃុំកោះស្តេច ស្រុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប្រចខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយផ្តោតទៅលើរបៀបវារៈ
១-ពិនិត្យ និងអនុម័តកំណត់ហេតុប្រជុំ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប្រចខែតុលា
២-ពិនិត្យ និងអនុម័ត របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
៣-របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប៉ុស្តិ៍ និងភូមិ
៤-ពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈម និងដោះស្រាយ
៥-បញ្ហាផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង