រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក​ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនា​ ខេត្តកោះកុង​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈអុីម៉ាំខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរៀបចំបញ្ជូនរបាយការណ៍ សកម្មភាពមកកាន់មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត​ និងជំរុញអោយមានកិច្ច សហការ អោយបានរលូន ដោយមេត្រីភាព

លោក​ អ៊ូច​ ទូច​ ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនា​ ខេត្តកោះកុង​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈអុីម៉ាំខេត្តកោះកុងស្តីពីការរៀបចំបញ្ជូនរបាយការណ៍សកម្មភាពមកកាន់ មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត​ និងជំរុញអោយមានកិច្ចសហការ អោយបានរលូន ដោយមេត្រីភាព។

អត្ថបទទាក់ទង