រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះ ស្តីពីការចូលរួមលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី និងគ្រួសារខ្មែរ

លោកជំទាវ សរ ស៊ីមអ៉ីម ប្រធាន គកសក ខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះ ស្តីពីការចូលរួមលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី និងគ្រួសារខ្មែរ ក្នុងគោលបំណង ប្អូនសិស្សានុសិស្ស យល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ក្នុងសង្គម គ្រឿងញៀន សីលធម៌សង្គម ការអភិវឌ្ឍន៌ធនធានមនុស្ស ការប្រើប្រាស់មុខវិជ្ជាទំនើប (STEME) ដល់សិស្សានុសិស្ស ចំនួន ១៣០ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង