រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យនីតិកម្មកសិកម្ម បានចុះធ្វើអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម នៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង បានត្រួតពិនិត្យ ០២ ដេប៉ូ និងបានត្រួតពិនិត្យលើជីកសិកម្ម និងថ្នាំកសិកម្ម

ការិយាល័យនីតិកម្មកសិកម្ម បានចុះធ្វើអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម នៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង បានត្រួតពិនិត្យ ០២ ដេប៉ូ និងបានត្រួតពិនិត្យលើជីកសិកម្ម និងថ្នាំកសិកម្ម។ ដេប៉ូទាំងពីរខាងលើសុទ្ធតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតចេញដោយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងពុំមានបទល្មើសអ្វីមួយគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។

អត្ថបទទាក់ទង